ELLIO MARTINA
Logo
GUITARS

De filosofie ...

Het zal duidelijk zijn dat klank de rode draad vormt bij het bouwen van bassen en gitaren. Ik streef er daarom naar om de klankeigenschappen van het hout volledig te behouden in het instrument. Een bas of gitaar moet een transparante klank met een natuurlijke warmte bezitten en dynamisch reageren als ze bespeeld wordt.
Als een bassist of gitarist een nieuw instrument bespeelt, moet hij of zij er zich onmiddelijk op thuis voelen. Daarom besteed ik veel aandacht aan aspecten zoals het vormen van de hals en het verloop van het fretboard dan. Deze factoren bepalen tenslotte of het een aangenaam en goed bespeelbaar instrument is. Spelen op een goed klinkend en prettig in de hand liggend instrument dat daarnaast ook nog eens perfect is afgewerkt, maakt dat je je kunt richten op datgene waarvoor je het hebt aangeschaft......., muziek maken!!

De acoustische kwaliteit van het hout is een belangrijke factor voor de klank van zowel de solidbody als de acoustische bassen en gitaren. Beter hout draagt bij tot een beter geluid, mits goed bewerkt. De keuze van de te combineren houtsoorten speelt daarbij ook een belangrijke rol.
De manier waarop ik mijn instrumenten bouw is erop gericht, om de klankeigenschappen van de gebruikte houtsoorten volledig te benutten en de stabiliteit op de lange termijn te garanderen. Ik ben ervan overtuigd dat er tussen iedere stap in het bouwproces een zekere tijd moet zitten. Houtsoorten die met elkaar zijn verlijmd, moeten zich eerst naar elkaar hebben gezet voordat ze verder worden bewerkt.

Weersomstandigheden kunnen zich onverwacht en soms heel extreem wijzigen. Hout van verschillende boomsoorten en afmetingen, nemen vocht op uit de lucht of staan dit juist weer af. Dit gebeurt in een van elkaar verschillend tempo. Als een instrument wordt gebouwd onder zulke niet gecontroleerde weersinvloeden, dan is er een redelijke kans dat er onvoorziene spanningen in het instrument ontstaan. Immers, de ene houtsoort kan al zijn evenwicht hebben bereikt met de nieuwe luchtvochtigheid en de andere nog lang niet. Het zal duidelijk zijn dat deze verschillen pas later in het instrument tot uitwerking komen.

Daarom is een goede klimaatregeling van groot belang om deze (onvoorspelbare) spanningen tussen twee verschillende, met elkaar te verlijmen houtsoorten te minimaliseren. Houtsoorten met een sterk van elkaar verschillend krimpgedrag kunnen beter ook niet worden samengevoegd. Geen enkele bassist of gitarist zal graag een instrument kopen waarbij je al spoedig de lijmnaden kunt voelen ten gevolge van ongelijkmatige krimp of waar de fretten de binding langs de hals laten barsten omdat het fretboard niet goed gedroogd was.
Hoewel er redelijk goede voorbewerkte bodies en halzen te koop zijn, kies ik ervoor om het hele bouwproces in eigen hand te hebben. Ieder instrument is dan ook vanaf het ruwe, door mijzelf geselecteerde hout met de hand gebouwd.

Naast mijn werk als gitaarbouwer speel ik nog regelmatig als bassist met als voordeel, dat ik de toepassing van verschillende houtsoorten in het instrument goed kan beoordelen op het klankresultaat in de praktijk. Daarnaast gebruik ik de feedback die ik krijg van muzikanten die een Ellio Martina bas of gitaar bespelen, zowel live als in de studio. Dit helpt mij om jou als klant goed te kunnen adviseren bij het kiezen van de juiste houtsoorten, zodat je nieuwe instrument aan de door jou verwachte klankeigenschappen voldoet.Ellio Martina Guitars
Almenseweg 29
7211 MD Eefde - the Netherlands
Phone/Fax: +31 (0)575-511006
E-mail: ellio@elliomartina.com